Refser regjeringen for barnereturer

Kirke til motmæle: Bispemøtet har i løpet av denne uken stilt seg kritisk til det de mener er regjeringens tvangsutsendelser av lengeværende asylbarn (Foto: Illustrasjon).
Foto: Flickr
Et samlet bispemøte krever at regjeringen stanser tvangsutsendelser av lengeværende asylbarn i Norge.
0Shares

Regjeringen må ikke sende barna ut av landet med tvang før et nytt regelverk er på plass, mener samtlige 12 biskoper i Den norske kirken, melder NRK.

Biskopene har i løpet av denne uken diskutert temaet under en samling i Oslo. I en felles appell til regjeringen kallar Bispemøtet dagens praksis “urovekkende og uakseptabel”.

– Vi ser det som ikke akseptabelt at man øker hjemsendelsene før vi får regelendringen som er blitt lovet. Vi oppfordrer at regjeringen stopper å sende folk tilbake, er tonen fra preses Helga Haugland Byfuglien til NRK.

Krever fortgang
Biskopene tror at flere av barna som nå sendes ut ville fått bli dersom de hadde fått vurdert sakene sine etter de nye reglene.

– Vi har sett mange tilfeller der vi mener det ikke har blitt tatt godt nok hensyn til barnas situasjon, seier biskopen i Sør-Hålogaland, Tor Berger Jørgensen, til NRK.

Justisminister Anders Anundsen (Frp) svarer at det er dagens regler som gjelder fram til nye er på plass. Han avviser også at det har vært politiske føringer på å senda ut lengeværande barn i Norge.

– Tvert imot. Vi skal ha en effektiv utsending av de som ikke har lov til å være her. Her er det snakk om personer som har fått endeleg avslag, sier statsråden.