Vest-Sahara – glemt eller gjemt?

Markering av 30-årsjubileet for Den saharawiske arabiske demokratiske republikk i 2006
Foto: Jaysen Naidoo
I over førti år har menneskene i Vest-Sahara ventet på at løftene om selvbestemmelse skal innfris. Likevel hører folk flest lite om Vest-Sahara i hverdagen.

Vest-Sahara er brua mellom Afrika sør for Sahara og Nord-Afrika, som strekker seg helt til Atlanterhavet. Dette området var under Spania fram til 1975, og i samme år marsjerte 350 000 marokkanere, med støtte fra hæren, til Vest-Sahara. Denne annekteringen utløste motstand fra folkegruppa i området, saharawein, som hadde organisert seg i frigjøringsbevegelsen Polisario.

I løpet av 16 år med krig mistet mange livet, og store ressurser ble ødelagt.

I 1991 sluttet krigen under FN. Marokkanske myndigheter og Polisario undertegnet en våpenhvile, samtidig avtalte de å gjennomføre en folkeavstemning der folket skulle ta stilling til om de ville har frihet eller union med Marokko. MINURSO (FN-operasjonen i Vest-Sahara) ble opprettet for å overvåke våpenhvilen og sørge for gjennomføring av folkeavstemning.

Avtalen var i tråd med de over 100 FN-resolusjonene som krever at saharawein må få rett til selvbestemmelse.

Naturressurser
Vest-Sahara er rikt på naturressurser som fisk, fosfat, olje og gass.

Utenlandske selskaper har en viktig rolle i konflikten rundt Vest-Sahara. De tilbyr jobbmuligheter for de marokkanerne som bor i Vest-Sahara, og store inntekter til de som sitter ved makten.

Marokko har investert masse penger i fiskeri. Statistikk viser at opptil 120 000 marokkanere som bor ved kysten av Vest-Sahara, er involvert i økonomiske aktiviteter knyttet til fiske. Dessuten utvikler marokkanske myndigheter nå stor fiskerindustri i Vest-Sahara.

Russland har en gigantisk trålerflåte Vest-Sahara. Marokko bygger opp en flåte av fiskefartøyer som tidligere var aktiv i skandinavisk farvann.

For 10 måneder siden (desember 2013) undertegnet EU og Marokko en avtale om fiskeripartnerskap.  Gjennom avtalen betalte EU 160 million euro til Marokko for lisens for å operere Vest-Sahara. Selv om dette er ulovlig ifølge internasjonal lov, brukte Spania og Frankrike makten for å få gjennom avtalen, som de anså å være i sin interesse.

Marokko eksporterer ulovlig fosfat for millioner av amerikanske dollar hvert år. Nylig eksporterte Marokko fosfat for 400 millioner amerikanske dollar. Dette er et beløp 10 ganger større enn de internasjonale organisajonene gir til flyktninger i Vest-Sahara årlig. Et av de rederiselskapene som frakter fosfat, tilhører det norske selskapet Gearbulk. Gearbulk sier at aktiviteten er etisk forsvarlig fordi de som selger og kjøper er noen andre. Vi bare frakter, sier leder av rederiet, Kristian Jebsen.

Menneskerettighetsbruddene i det okkuperte området er alvorlige, med sterkt begrenset ytringsfrihet, forsvinninger og vilkårlige fengslinger. Fra 2005 har det vært omfattende demonstrasjoner i alle byene i Vest-Sahara og helt sør i Marokko for å markere støtte til Polisario og kreve selvstendighet. Marokkansk politi slår hardt ned både mot demonstrantene og kjente menneskerettighetsaktivister i området generelt. Aktivistene som arbeider med menneskerettighetsspørsmål i okkuperte Vest-Sahara, nektes sin rett til å organisere seg. Marokkanske myndigheter legger strenge bånd på forskeres, organisasjoners og journalisters tilgang til informasjon i Vest-Sahara. Det gjør at levekårene i området er dårlig dokumentert.

Til nå er 500 mennesker dokumentert som forsvunnet. Vest-Sahara har en halv millioner innbyggere som lever i limbo. Problemet er ennå ikke løst. 

Fakta:
1973- Frihetsbevegelsen Polisario grunnlagt.
1974- Spania samtykker i å holde folkeavstemning
1975- FN sender en delegasjon for å forberede folkeavstemning. Marokko får ikke medhold av Den internasjonale domstolen (International Court of Justice) i at Vest-Sahara er et suverent territorium i Marokko.
1976- Polisario etablerer Den saharawiske arabiske demokratiske republikk.
1979- Mauritania trekker seg fra Vest-Sahara, Marokko tar over landet.
1981-1987 Marokko bygger i samarbeid med USA og Israel opp en 2000 km lang mur og minnelegger grensen for å hindre bevegelse av Polisario 
1991- FNs sikkerhetsråd og partene blir enige om å avholde folkeavstemning
2000- Marokko nekter folkeavstemning
2004- James Baker, spesialutsending, går av
2007- FNs sikkerhetråd ber partene om dialog 
2010 – Største demonstrasjon siden okkupasjonen
2014- Begge parter er enige om å forhandle, men ingen for løsning. Polisario krever folkeavstemning for frihet som alternativ. Marokko går på sin side inn for begrenset autonomi under kontroll av Marokko.

KILDE: Flyktningrådet