300 svenske statsborgere kjemper for IS

Langt flere enn tidligere antatt, kan ha reist til Syria og Irak for å krige. Det kan også være andre motiver for å reise, sier PST
Så mange som 300 svensker skal den siste tiden ha vervet for terrorgruppen Islamsk Stat (IS).

 Vi regner at et sted mellom 250 og 300 svenske statsborgere skal ha blitt med, og at opptil hundre av disse har allerede vært i væpnet aksjon, sa lederen for sevensk etterretningstjeneste, Anders Thornberg, til Sveriges Radio, melder nettstedet alarabiyah.net.

Svensk etterretning følger nøye på krigsfarere. Thornberg medgir at antallet av ungdommene som reiser til Syria har steget betraktelig siste året.

– Folk læres opp i treningsleir til å bli terrorister, og til å håndtere eksplosiver og våpen.

Sveriges justisminister Morgan Johansson planlegger å legge fram et lovforslag om å kriminalisere deltakelse i trening og kamp for organisasjoner som er på FNs terrorliste. Forslaget er ventet å bli fremmet neste år.

I oktober kunne også EUs anti-terror koordinator, Gilles de Kerchove, anslå at opptil 3000 europeere har sluttet seg til IS.

Her hjemme har Politiets sikkerhetstjeneste (PST) anslått at over 60 personer har reist fra Norge til Syria og Irak for å krige. Flere av dem er senere blitt drept.