– Et brudd på Barnekonvensjonen

 
Foto: Nathan Rupert
En ung fange i Iran er på vei til å få sin dødsdom fullbyrdet ved hengning i morgen tidlig. Norsk-iransk aktivist mener regjeringen må gripe inn i sak man ser som prinsipiell.

Saken handler om iransk-kurdiske Saman Naseem, som våren 2013 fikk en dødsdom av en domstol i Mahabad i provinsen Vest-Aserbajdsjan.

Naseem ble kjent skyldig i moharebeh (fiendskap mot Gud) og for å spre moralsk korrupsjon, begge ansett som grove forbrytelser under de sterkt religiøst inspirerte straffelovene i landet.

Torturert før tv-opptreden
Ifølge iranske myndigheter skal Naseem ha vært et aktiv medlem av den kurdiske væpnede gruppen PJAK, og ha blitt arrestert sommeren 2011 etter en skuddepisode mellom PJAK og iranske revolusjonsgardister. 

Naseem var 17 år under tidspunktet for arrestasjonen. Flere rapporter, understøttet blant annet av Amnesty International, viser til at han ikke fikk tilgang til advokatbistand eller muligheten til å kontakte familien etter arrestasjonen. I tillegg skal han ha blitt utsatt for grov tortur under fangenskapet, og tvunget til å “tilstå” sine forbrytelser i en live-sending på statskanalen IRIB.

 
Foto : Skjermdump/IRIB

– Klart konvensjonsbrudd
Talsperson i nettverket Iran Human Rights, Mahmood Amiry-Moghaddam, hevder saken har flere andre aspekter som gjør den enda alvorligere enn andre lignende saker som omhandler Irans bruk av dødsstraff.

– Å gi dødsstraff for forbrytelser begått som mindreårig er et brudd på FN's Barnekonvensjon som Iran har ratifisert. I tillegg viser rapporter viser til at Saman Naseem ble så hardt torturert at han ikke kunne stå på bena i flere dager og at dommen er basert på tilståelser tatt fra ham under tortur og uten tilgang på advokat i perioden avhørene foregikk.

Hvilke påvirkningskanaler vil dere anvende?

– Under det nåværende tidspunkt er det kun massivt internasjonalt press som har kunnet hjelpe. Vi har skrevet til norske myndigheter og det internasjonale samfunn om å bruke alle sine kanaler for å redde Saman. Vi har også bedt alle enkeltmennesker om å bruke sosiale medier og sine kontakter til å få myndigheter i sine respektive land til å reagere.
 
Håper dommen omgjøres

Ser dere for dere at iranske myndigheter vil omgjøre noe av dommen, evetuelt at man endrer til livsvarig fengsel?
 
– Vi håper at dødsdommen blir fjernet i første omgang og at Saman Naseem blir behandlet etter internasjonale standarder. Han må få en rettferdig rettegang og det må tas hensyn til at han var mindreårig under arrestasjonstidspunkter.
 
Foto: Privat
 
Moghaddam viser til at Iran er det landet i verden som henretter flest mindreårige.
 
– Nå er Iran imidleetid svært følsom for internasjonale reaksjoner. Vi har fortsatt håp om at Saman ikke henrettes, men situasjonen er svært alvorlig og sannsynligheten for en henrettelse stor.
 
Ingen UD-signaler
Hvilke signaler har dere fått fra Utenriksdepartementet og andre land overfor dommen?

– Vi har ikke fått noen signaler fra UD, men vi håper at iranske myndigheter får signaler fra UD om hva Norge mener om denne saken. Norge har trappet opp sine forbindeler med iranske myndigheter i det siste. Utenriksminister Børge Brende besøkte Iran i 2014, som eneste norske utenriksminister 12 år. Norge må vise at denne dialogen kommer også menneskerettighetene til gode. Vi forventer at norske myndigheter gjør alt de kan for å fjerne dødsdommen til Saman Naseem.
 
Linken til illustrasjonsbildet