Europarådet foreslår hatkrim-register på nett

Europarådet vedtok 2. oktober en resolusjon som slo fast av omskjæring er et overtramp mot barns fysiske integritet
Foto: Flickr
Tross positiv utvikling er det fortsatt grunn til bekymring, for eksempel over spredning av rasistiske ytringer nett og utilstrekkelig hjelp med utdanning og jobb til innvandrere, sier Europarådets antirasismekommisjon. Nå foreslår man en IT-basert system som kan registrere hatkriminalitet.

Forrige uke ble ECRIs femte rapport publisert. I denne får Norge både gode, og ikke fullt så gode skussmål, i tillegg til anbefalinger fra kommisjonen.

– Vi ser positive tendenser, for eksempel at retten til likebehandling er tatt inn i den norske grunnloven, men det er fortsatt grunn til bekymring, blant annet over spredning av rasistiske ytringer på internett og utilstrekkelig hjelp med utdanning og jobb til innvandrere, kommenterer kommisjonens sjef Christian Ahlund til coe.int.

Ikke godt nok overvåket
Kommisjonen roser det norske politiske etablissementet og pressen for at man har sluttet å bruke anti-innvandringsretorikk i kjølvannet av terrorangrepene 22. juli 2011.

Ifølge kommisjonen gjør Norge imidlertid fortsatt en ikke god nok jobb med å overvåke eller straffeforfølge rasistiske uttalelser på internett eller i offentligheten.

– I vår rapport viser vi til at rasistisk diskurs har delvis funnet veien tilbake i offentligheten fra og med sommeren 2012.

Gir anbefalinger
ECRI har kommet med flere anbefalinger overfor norske myndigheter. Følgende to krever at det handles raskt, og vil bli fulgt opp av ECRI om et par års tid.

– Vi mener Norge bør etablere et IT-basert system for registrering og overvåking av rasistiske og homo-/transfobisk hatkriminalitet og behandlingen av slike hendelser i rettssystemet.  Norge bør også gi Likestillings- og diskrimineringsombudet (LDO) og likestillings- og diskrimineringsnemnda myndighet til å fremme saker for en domstol med fri sakførsel, slik at ofre ikke trenger å betale rettsgebyr, men kan få fri rettshjelp

Rapporten ble utarbeidet etter ECRIs besøk i Norge i mars 2014 og dekker situasjonen per 19. juni 2014. Les hele rapporten her.