Khader foreslår å samle danske etterretningstjenester

 
Foto: khader.dk
Folketingskandidaten Naser Khader vil slå sammen Politiets Efterretningstjeneste og Forsvarets Efterretningstjeneste.

Khader (bildet) mener, at trusselbildet i dag gjør det nødvendig å omlegge de danske etterretningstjenester. Konkret foreslår han å slå sammen Politiets Efterretningstjeneste (PET) og Forsvarets Efterretningstjeneste (FE).

– Vi må få Danmark bedre rustet i forhold til terrortrusselen som henger over oss. Under den kalde krigen var det relevant å ha en institusjon som konsentrerte seg om fienden i utlandet og en annen som konsentrerte seg om ting her i landet. Men nå er fienden tilstede både innenriks og utenriks, Av den grunn kreves det en bedre koordinering mellom de to tjenestene, og det kan man få ved en sammenslåing, sier Khader, til nettstedet politiko.dk.

– En annerledes trussel
Khader, som til folketingsvalget 18. juni stiller opp som kandidat for De Konservative, setter søkelyset på terrorgrupper som Al-Qaeda og Islamisk Stat (IS), som både opererer i udlandet og som forsøker å infiltrere Danmark.

– Slike grupper finnes både i Syria, Irak, Jemen og Afghanistan, og de er samtidig også her i blandt os. Vi må se for oss en annen type trussel, og at det derfor ikke lenger vil være optimalt å ha etterretningstjenestene oppdelt, konstaterer han.