Khader foreslår å samle danske etterretningstjenester

0
Folketingskandidaten Naser Khader vil slå sammen Politiets Efterretningstjeneste og Forsvarets Efterretningstjeneste.

Ber Norge om å fordømme henrettelsene i Iran

0
Leder i nettverket Iran Human Rights (IHR), Mahmood Amiry-Moghaddam, advarer mot at Norge "lukker øynene for Irans bruk av dødsstraff av politiske hensyn". 

Fikk romani- og taterutvalgets rapport

0
– Behandlingen av romanifolket/taterne opp gjennom tidene er et mørkt kapittel i Norges historie, uttalte kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner (bildet) under rapportoverrekkelsen.

Oslo sier ja til flere flyktninger

0
Oslo skulle etter planen ta imot 500 flyktninger i 2015, men nå har bystyret gitt grønt lys til ytterligere 300.

Lovendring unntar mottaksansatte fra taushetsplikten

0
Fra i går er utlendingsloven blitt endret slik at utlendingsmyndighetene får adgang til å innhente taushetsbelagte opplysninger om beboere på mottak. Justisminsiter Anders Anundsen (bildet) sier seg tilfreds med endringen.

Selbekk og ytringsfriheten

0
"Utkastelsen" av Dagen-redaktør Vebjørn Selbekk fra en ytringsfrihetsdebatt fra Menneskerettighetsuken Amnesty gir grunn til bekymring for fremtiden selv om organisasjonen nå har snudd i saken.

Kurses i godkjenning av utenlandsk utdanning

0
200 veiledere fra stat og kommuner har fått kursing i ordninger for godkjenning av utenlandsk utdanning. 

Liten respekt for homofile

0
Innvandrere ligger nokså nær majoriteten i sin oppslutning om verdier som demokrati, likestilling og religionsfrihet. Men på ett felt skiller de seg ut: Få synes respekt for homofile er svært viktig. Innvandrere fra Polen ligger aller lavest, viser ny undersøkelse.

Om Utrop

0
Ansvarlig redaktør: Majoran Vivekananthan, majoran(a)utrop.no +47 95 158 758 Redaktør: Are Vogt Moum , are(a)utrop.no Besøks- og postadresse: Storgata 39, 5. etg. Generelle henvendelser: +47 22 04 14 60/61, are(a)utrop.no Kundeservice abonnement: +47 67 21 12 32, [email protected] Journalister: Claudio Castello, claudio(a)utrop.no Kristian...