Fikk romani- og taterutvalgets rapport

 
Foto: Kommunal- og moderniseringsdepartementet
– Behandlingen av romanifolket/taterne opp gjennom tidene er et mørkt kapittel i Norges historie, uttalte kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner (bildet) under rapportoverrekkelsen.

Utvalget som har undersøkt gjennomføringen av politikken overfor romanifolket/taterne fra 1800-tallet og frem til i dag, la frem sin rapport 1. juni.

Utredningen beskriver funnene utvalget har gjort, situasjonen for romanifolket/taterne i dag og utvalgets anbefalinger til regjeringen. Statsråd Jan Tore Sanner mottok rapporten under et arrangement i Universitetets aula.

– Romanifolket/taterne har fått krenket sine grunnleggende menneskelige rettigheter. Utredningen som utvalget nå har lagt fram er sterk og ubehagelig lesning. Likevel er det nødvendig å kjenne fortiden for å kunne forstå nåtiden, sa Sanner ifølge regjeringen.no.

Tar et oppgjør med fortiden
Romani-/taterutvalget startet sitt arbeid i 2011. Utvalget har vært ledet av Knut Vollebæk og vært bredt sammensatt av medlemmer med ulik bakgrunn. Blant annet har to av medlemmene representert romanifolket/taterne. 

– Vi ser det som nødvendig å ta et oppgjør med fortiden for å kunne bygge tillit for fremtiden, la Sanner til overfor de fremmøtte.

Link til illustrasjonsbildet.