Kurses i godkjenning av utenlandsk utdanning

Høyere utdanning fra utlandet godkjennes ikke alltid uten videre i Norge. Nå får statlig og kommunalt ansatte som jobber med flyktninger og innvandrere innføringskurs i norske godkjenningsordninger (NB! Personene avbildet har ingen relasjon til saken).
Foto: Creative Commons/COD Newsroom
200 veiledere fra stat og kommuner har fått kursing i ordninger for godkjenning av utenlandsk utdanning. 

Tilsammen skal man ha fem nye kurs til i år i regi av IMDi og NOKUT. Samtidig skal man utarbeide et nytt e-læringsprogram, som skal hjelpe veilederne til å gi bedre råd til innvandrere slik at flere får godkjent sin medbrakte kompetanse.

– Vi ser det som et overordnet mål for integreringspolitikken at innvandrere, både kvinner og menn, skal få brukt ressursene sine i størst mulig grad og bidra til fellesskapet. Deltakelse i arbeidslivet er nøkkelen til integrering, sa barne-, likestillings- og inkluderingsminister Solveig Horne da hun åpnet kurset i Oslo nylig.

 
Foto : Ilja C. Hendel

Målet med kurset er å gi grunnleggende kunnskap om godkjenningsordninger for utenlandsk utdanning til de som møter nyankomne innvandrere med behov for å få godkjent medbrakt kompetanse. Kurset er spesielt rettet til programrådgivere i introduksjonsprogram, veiledere i Jobbsjansen og andre karriereveiledere.

– Veilederne må kunne gi råd om hvordan innvandrere med utdanning skal finne detaljert informasjon om muligheter og prosedyrer. Det gjelder både for å få godkjent utenlandsk utdanning, for å utøve et regulert yrke og eventuelt også om tilbud av tilleggsutdanning, der dette er påkrevet, sa Horne.