Jomfrusjekk som skattesponset ukultur

0
Når offentlige autoriserte leger i Norge kan på oppdrag sjekke jomfruhinne på (som oftest minoritetsjenter), så er mine og dine skattepenger med på å opprettholde ukultur.

Slutten på åpne grenser i Europa?

0
Tyskland har innført delvis innført grensekontroll som svar på flyktningkrisen. Er det begynnelsen på slutten for åpne grenser innad i EU vi er vitne til?

Forfatter i drift

0
For forfatter Bekim Sejranovic har livet handlet om å navigere i stadig skiftende kulturelle farvann. Derfor overrasker det ikke at hans siste utgivelse handler om en båtreise.

Nye stemmer fra Iran

0
– Vi ønsker å vise de positive sidene ved vår kultur som ofte ikke kommer frem i samfunnsdebatten, sier Mokhtar Barazesh, dirigent for koret Avano.

Ufrivillig parfymering og kulturelt faux pas

0
Jeg glemte gjestfriheten. Jeg glemte det var offer-eid. Og det gikk utover kjeften min. Som brant godt i en hel time.

Svært få minoriteter i reklamen

0
Reklameverdenen er lite representativ når det gjelder etnisk mangfold, det viser en masteravhandling fra i fjor. Nå blir det bokprosjekt om samme tema. 

Jøder og homofile under sterkt press i Ungarn

Hatet mot jøder og homofile vokser i Ungarn. – Vi drar ingen steder, sier jødisk leder til Utrop.

De pyntet barnehage på Tøyen

Foreldrene i Sommerfryd barnehage synes uteområdet var litt kjedelig. De bestemte de seg for å gjøre noe med.  

Lovløse tilstander for ansatte

0
Mafialigende nettverk er i ferd med å få fotfeste i deler av norsk arbeidsliv, mener Geir Gamborg-Nielsen, som i en årrekke har jobbet med å bistå mennesker som utsettes for utnytting og kriminalitet fra overordnete. 

– De religiøse organisasjonene har blitt for dominerende

0
– Staten bør begrense støtten til religiøse menigheter og heller satse på å bygge opp møteplasser som er nøytrale og inkluderer alle, mener Farida Ahmadi, forfatter av boka Tause skrik.