Hjem Nyheter Nytt Lovendring unntar mottaksansatte fra taushetsplikten

Lovendring unntar mottaksansatte fra taushetsplikten

Anders Anundsen
Foto: Thomas Haugersveen/Statsministerens kontor
Fra i går er utlendingsloven blitt endret slik at utlendingsmyndighetene får adgang til å innhente taushetsbelagte opplysninger om beboere på mottak. Justisminsiter Anders Anundsen (bildet) sier seg tilfreds med endringen.

Ansatte på mottak har plikt til å utlevere opplysninger som etterspørres, og de gis også en rett til å utlevere opplysninger av eget tiltak.

– Mottaksansatte kan sitte på informasjon som er av stor betydning for utlendingsmyndighetene som skal fatte vedtak i saken. Regjeringen er derfor tilfreds med at mottaksansatte nå har plikt til å gi relevant informasjon til utlendingsmyndighetene, og at de også har en rett til å gi slike opplysninger på eget initiativ, sier justis- og beredskapsministeren til regjeringen.no.

Kan ikke få vite om mindreårige
Formålet med endringene er å harmonisere gjeldende regelverk og tilrettelegge for at utlendingsmyndighetene skal ha et best mulig beslutningsgrunnlag for å avgjøre en sak etter utlendingsloven.

Samtidig kan ikke utlendingsmyndighetene innhente taushetsbelagte opplysninger om beboere i mottak som er enslige, mindreårige asylsøkere eller barn som bor i omsorgssentre eller barnevernsinstitusjoner.