Uenighet om Fredskorps-evaluering

Opplæring hos Field Band Foundation i Stellenbosch, Sør-Afrika. Dette prosjektet er "muligens det sterkeste eksemplet på et prosjekt som evner […] å utvikle en langsiktig plan for egen organisasjonsutvikling, for deretter strategisk og kumulativt bruke utvekslingsordningen til å bygge egen kapasitet og til å utvide egen evne til å nå ut i samfunnet" (NORAD Report 1/2016).
Foto: Liz Palm
En ny evaluering av Fredskorpset fremhever at utveksling fremmer gjensidig læring, erfaringsoverføring og internasjonale nettverk. Samtidig mener den at enkeltmenneskers bidrag er mindre viktig for utviklingen av sivilsamfunn i sør. 

28. februar ble Norads evaluering av Fredskorpsets bidrag til utvikling av sivilsamfunn i sør lansert. Denne konkluderer med at Fredskorpset har et svært profesjonelt opplegg for utveksling av mennesker, men at effekten på samfunnsnivå er vanskelig å dokumentere.

Ifølge rapporten har Fredskorpset et individfokus på utvekslingene, hvor det er personens opplevelser og lærdom som står i sentrum.

– Vi ser det som uklart i hvilken grad dette bidrar til endringer på et høyere nivå. Norad mener følgelig at Fredskorpset ikke når mål om å styrke sivilt samfunn, heter det i rapporten.

Evalueringen er utført av Chr. Michelsens Institutt (CMI) i samarbeid med Nordic Consulting Group (NCG) på oppdrag fra evalueringsavdelingen i Norad.

Uenig i konklusjon
Fredskorpset er ikke enig i evalueringens konklusjon.

– Vi har god dokumentasjon på at utveksling fører til mer aktive og engasjerte individer, utvekslingen gir dem ferdigheter og perspektiver. Dette er forutsetningen for gode sivilsamfunn. Det er en endring nedenfra og opp. Men det kan virke som de som har evaluert oss ikke deler dette perspektivet. At evalueringen ikke erkjenner at sivilsamfunnet styrkes av individer, synes vi er veldig rart, sier Fredskorpsets direktør Nita Kapoor via en pressemelding fra Norad.

Viser utdatert forståelse av sivilsamfunn
Videre mener Kapoor at evalueringen har en annen forståelse av sivilsamfunn enn den Fredskorpset legger til grunn for sitt arbeid, en begrenset tilnærming til Fredskorpsets metode og den rollen Fredskorpsets arbeid spiller i utviklingen av sivilsamfunn. 

– Evalueringen avdekker også en rekke forbedringspunkter som vi ønsker velkommen. Men, slik vi ser det, viser denne en utdatert forståelse av sivilsamfunn, og gjør hovedanbefalingene mindre viktige for oss i det videre arbeidet, sier Kapoor videre.

Klikk her for å lese Fredskorpsets årsrapport.