Flere migranter enn noen gang siden 2016 tok seg ulovlig inn i EU

Antall forsøk på å komme seg til EU via Vest-Balkan er mer enn doblet, viser tall fra Frontex.
Tallet på migranter som kom seg til EU uten godkjente dokumenter i første kvartal, var det høyeste siden 2016, ifølge EUs grensemyndighet.

Frontex anslår at det ble foretatt mer enn 40.300 «ulovlige kryssinger» av EUs yttergrense de første tre månedene i år. Det er en økning på 57 prosent sammenlignet med samme periode i fjor og inkluderer ikke flyktninger fra krigen i Ukraina.

Antall forsøk på å komme seg til EU via Vest-Balkan ble mer enn doblet til 18.300. De fleste som kommer denne veien, er syrere eller irakere. Over 5.100 migranter prøvde å komme seg inn i unionen via Kypros, noe som er en tredobling.

Frontex sier også at nesten tre ganger så mange som i fjor har forsøkt å krysse Den engelske kanal til Storbritannia. Rundt halvparten av de snaut 8.900 migrantene ble hindret i å krysse Kanalen.

Siden Russlands invasjon i slutten av februar har rundt 5 millioner ukrainere forlatt hjemlandet. Over halvparten av dem har kommet til Polen, mens Ungarn har tatt imot nesten en halv million flyktninger.