Islamske lærde: – Transkjønnede kan gifte seg

Transpersoner kan nå gifte seg etter islamsk lov, ifølge en erklæring fra 50 islamske lærde.

Ifølge fatwen (religiøs forordning) kan en transkjønnet person født som kvinne med “synlige mannlige tegn” gifte seg med en kvinne eller en mann med “synlige kvinnelige tegn” gifte seg med en mann, melder The Telegraph.

Forordningen erklærer også at enhver handling som har som formål “å ydmyke eller fornærme transpersoner” måtte erklæres for haram (syndig), og at transpersoner heller ikke bør fratas retten til familiearv, eller retten til å bli begravet i muslimske seremonier.

– Foreldre som berøver sine trans-sønner eller trams-døtre for retten til å arve påkaller Guds vrede, begrunner Muhammad Zia-ul-Haq Naqshbandi, leder for det Lahore-baserte Tanzeem Ittehad-i-Ummat, en av organisasjonene som står bak utstedelsen av fatwaen.

Les også: Pakistans modigste helter

Skaper et pusterom
Rekasjonene til fatwaen er fra flere hold positive, spesielt i et land hvor seksuelle minoriteter har tradisjonelt sett stått svakt.

Kjent som blant annet hijra utgjør transpersoner i Pakistan en seksuell minoritet som i beste fall har blitt ignorert, diskriminert, tvunget ut i fattigdom og prostitusjon, eller i verste fall utsatt for voldelig og dødelig hatkriminalitet. Ifølge flere aktivister har pakistanske transkjønnede opplevd stadig mer vold, trakassering og trusler mot liv og helse de siste årene.

Av den grunn oppleves fatwaen som et viktig skritt i retning mer toleranse for landets seksuelle minoriteter. Og det til tross for at Tanzeem Ittehad-i- Ummat ikke ansees som en politisk organisasjon, og fatwaene de utsteder ikke er juridisk bindende.

Flere aktivister oppfordrer nå på sin side pakistanske myndigheter å se på forordningen som bindende lovgivning.

– For første gang i historien opplever vi at muslimske geistlige hever sin røst til støtte for transpersoners rettigheter. Nå er tiden overmoden for at vi i Pakistan innfører en lovgivning som sikrer at alle pakistanere, uavhengig av legning og kjønnstilhørighet, har like rettigheter, sier aktivisten Qamar Naseem til The Telegraph.

 

Les også: Koranskole redder transkjønnede