Vil møte jihadister med forsoning

 
Foto: flickr.com
I en tid da situasjonen for de kristne i Egypt og resten av Midtøsten blir stadig mer krevende og farlig, fremstår den koptisk-ortodokse biskop Thomas (bildet) som en stemme for forsoning.

I en nyutgitt bok deler han sine tanker med forfatter Eyvind Skeie.

– Dersom vi ser hverandre gjennom øynene til Kristus vil den kjærligheten vi får fra ham reflekteres i hele samfunnet. Det er en gave i seg selv å få se andre med dette blikket, men med enhver gave følger et ansvar, sa biskopen under lanseringen av boken i Centralkirken i Oslo til avisen Dagen.

Koptiske kristne i Egypt vært utsatt for flere målrettede terrorangrep fra ytterliggående islamister de siste årene, og regnes som en utsatt religiøs minoritet i landet. Blant annet ble en koptisk-kristen kirke i Alexandria utsatt for bombeangrep under palmesøndagsgudstjenesten i år, og i vår ble en buss med koptisk kristne pilgrimer, på vei tilbake fra et klosterbesøk, beskutt i Sinai-halvøya, beskutt av medlemmer fra terrorgruppen IS.

– Hvorfor angriper noen andre og utaler seg blasfemisk om Kristus? Hvorfor hater de? Det har for meg vært et viktig spørsmål. Og svaret kommer alltid tilbake til meg selv: Fordi jeg har feilet i å vise dem hvor mye kjærlighet det finnes og hvor mye de er elsket, fortsetter biskopen.

Forsoningens mann
Ifølge Skeie er ikke biskop Thomas en person som liker å dramatisere krevende situasjoner.

 – Han er mer opptatt av hvordan en arbeider for forsoning og fred. Det har jo skjedd mye i Egypt de siste 12 årene og dessverre har situasjonen for de kristne blitt verre. Det er et bakteppe for hele boken, men det er ikke en reportasjebok. Det er biskop Thomas tanker som viser hvordan han jobber som leder og offentlig person i en vanskelig tid, sier Skeie.

FAKTA

Koptisk kristne i Egypt

Kopter er i den moderne betydning av ordet de innfødte kristne i Egypt, medlemmer av Den koptiske ortodokse kirke (som er flertallet), Den koptisk-katolske kirke, og Den koptisk-protestantiske kirke. Mens det nøyaktige antallet er omdiskutert, angir koptiske kilder antallet til mellom 7 og 15 millioner mennesker.

En beregning fra 2005 oppgir antallet til nærmere 5 millioner, hvilket tilsvarer noe i underkant av 10 % av den totale egyptiske befolkningen, som teller i overkant av 70 millioner. Det betyr at kopterne er det største kristne samfunnet i Midtøsten og den største arabisktalende, men ikke-muslimske gruppen i verden.

(Kilde: Norsk Wikipedia)