– Islamistgruppe misbruker rohingya-flyktningene

Kutupalong er en av tre flyktningleirer i Cox's Bazar i Bangladesh som til sammen huser i overkant av 30 000 rohingyaflyktninger. Hundretusener av rohingyaer har måttet flykte etter at Myanmars hær satte i gang en militær kampanje som minner mest om etnisk rensing.
Foto: John Owens
Hizb-ut-Tahrir, som er bannlyst i Bangladesh, men lovlig i flere europeiske land, beskyldes for å misbruke flyktningtragedien i Myanmar for egen politisk vinning.

Fundamentalistgruppen Hizb-ut-Tahrir har i det skjulte delt ut brosjyrer i flere deler av Bangladesh i et forsøk på å skaffe større oppslutning, rapporter Dhaka Tribune.

Hizb-ut-Tahrir, som også kaller seg selv for «Frigjøringspartiet», har i den siste tiden forsøkt å utnytte Rohingya-krisen til sin egen fordel ved å spille på sympatien for de utsatte Rohingyaene som nå befinner seg i flere flyktningleirer i Bangladesh. De har i denne sammenheng satt søkelyset på Rohingyaenes lidelser, hengt opp plakater, og tatt videoer av sine demonstrasjonsmøter – alt med den hensikt å samle oppslutning og støtte til egen organisasjon.

Islamistgruppen Hizb ut-Tahrir har gitt seg selv rollen som rohingyaenes beskytter, men er selv svartelistet eller forbudt i flere land som “ekstremister”. Bildet tatt under et valgarrangement i Storbritannia i 2010.
Foto : flickr.com

Fordrevet og statsløse
Flyktningkrisen tiltok for alvor i løpet av sommeren og høsten tidligere i år da over 600 000 Rohingyaer skal ha flyktet over grensen til Bangladesh. Rohingyaene er en etnisk folkegruppe hovedsakelig bosatt i Rakhine i den vestlige delstat i Myanmar som i all hovedsak består av muslimer.

Masseflukten startet da Myanmars hær iverksatte en større aksjon i Rakhine 25. august. Offensiven kom som en konsekvens av at militante rohingya-opprørere gikk til angrep på politistillinger.

Gruppen, som utgjør mellom 800 000 til 1,3 millioner, har i flere tiår blitt utsatt for forfølgelse i Myanmar. De har gjentatte ganger blitt nektet statsborgerskap av myndighetene som mener at de flyttet fra Bangladesh og India i den britiske kolonitiden. Denne forfølgelsen, og det flere hjelpeorganisasjoner beskriver som etnisk rensing, har økt etter at Aung San Suu Kyi tiltrådte som president.

Økt etterretning
Hizb-ut-Tahrir har satt søkelyset på Rohingyaenes lidelser, hengt opp plakater, og tatt videoer av sine demonstrasjons-møter – alt med den hensikt å samle oppslutning og støtte til egen organisasjon.  

Flere etterretningstjenester har nå blitt oppmerksomme på Hizb-ut-Tahrirs strategi i landet og har nå økt sin overvåkning av 12 Rohingya flyktningleirer fra distriktene Teknaf til Chittagong. I en etterretningsrapport ble det også nylig avdekket at Hizb-ut-Tahrir har intensivert sin aktivitet siden august, da tilstrømningen av flyktninger fra Myanmar satte i gang for fullt. Deler av rapporten konkluderte også med at:

– Hizb-ut-Tahrir og deres medlemmer begår overtredelser ved å gjemme seg bak støtten til en allerede utsatt og undertrykt folkegruppe for å oppnå sin egen agenda.

På bakgrunn av disse funnene har etterretningstjenesten bak rapporten kommandert sitt feltpersonell til å øke sin årvåkenhet, og å spore ned personer tilknyttet slike lovbrudd.

– Intet nytt fenomen
Ifølge ekstremismeforsker og førsteamanuensis ved Høgskolen i Oslo og Akershus Lars Gule, er ikke fremgangsmåten Hizb-ut-Tahrir benytter seg av et nytt fenomen blant ekstremistgrupper:

– Alle ekstremister, nasjonalistiske og venstreorienterte så vel som fascistiske grupper, har forsøkt å utnytte slike kriser og overgrep til å fremme sine agendaer og sine “løsninger” på de aktuelle utfordringene, sier han til Utrop. 

– Alle konflikter og kriser kan utnyttes av ekstremister til å fremme ekstreme svar som ”løsning”, sier islam-ekspert og ekstremismeforsker Lars Gule.
Foto : oscar tawil vitry

Han forklarer videre at alle konflikter og kriser kan utnyttes av ekstremister til å fremme ekstreme svar som ”løsning” på det de oppfatter å være problemer.

– Hizb ut-Tahrir mener Rohingya-krisen bekrefter deres analyser av virkeligheten, inkludert den myanmarske statens behandling av muslimer, som et resultat av anti-muslimsk og imperialistisk politikk. Og den brutale behandlingen av Rohingyaene gjør det nærliggende å mene at Hizb ut-Tahrir har noen gode poenger.

Vil opprette en Khilafah stat
Hizb-ut-Tahrir ble stiftet som en Sunni-muslimsk organisasjon av Taqiuddin al-Nabhani i Jerusalem i 1953. Gruppen er en pan-Islamistisk politisk organisasjon som beskriver sin ideologi som Islam og har som mål å gjenopprette «den Islamske Khilafah», altså den Islamske stat. En slik stat vil ifølge gruppens visjon forene land med muslimsk flertall til en såkalt ”superstat”, og vil håndheve Sharia-loven. Dette reflekteres også i henhold til brosjyrenes innhold.

Ifølge Dhaka Tribune, uttrykker brosjyrene at den eneste måten å frigjøre muslimene i Myanmar fra imperialismens grep (representert av USA, India og Kina), er å gjeninnføre Rakhine i Myanmar, der de fleste Rohingyaene har oppholdt seg, som en Khilafah stat.

Brosjyrene legger også skylden på Sheikh Hasina, den nåværende statsministeren i Bangladesh, for hennes trege humanitære respons for å hjelpe Rohingya flyktningene som i det siste har strømmet over grensen i store tall. Gruppen kritiserer også hennes diplomatiske rolle.

I tillegg til dette ønsker også Hizb-ut-Tahrir å egge frem en militær respons mot den nåværende regjeringen Awami League som de betrakter å være del av en kriminell stat.

Avkrefter anklagene
Dhaka Tribune melder at flere fra de lokale myndighetene i de aktuelle distriktene avviser at denne aktivitet finner sted i flyktningleirene, men at de likevel tar Hizb-ut-Tahrirs trusselen på alvor. Md Nikaruzzaman som er daglig leder for distriktet Ukhiya (også kjent som ”UNO Officer” ) er en av de som avkrefter gruppens aktiviteter og forteller at de holder et øye med de Islamistiske gruppene som hjelper Rohingya folket for å unngå at flyktningene blir utsatt for misvisende informasjon.

UNO ansvarlig for distriktet Teknaf, Zahid Hossain Siddique, forteller også at de lokale myndighetene ansvarlige for flyktningeleirene overvåker enhver islamistisk gruppe som driver bistand for rohingyaene.

Potensielle konsekvenser
Gule påpeker at det er vanskelig å si noe om den umiddelbare effekten Hizb-ut-Tahrirs strategi og propaganda vil ha på den utsatte folkegruppen. Han tror likevel at den fundamentalistiske gruppens aktiviteter kan ha flere konsekvenser:

– Den mest umiddelbare konsekvensen vil trolig være enda kraftigere undertrykkelse av muslimer fra Myanmars militære. Med tanke på Hizb ut-Tahrirs hovedstrategi, å infiltrere og påvirke militære til å gjennomføre islamistiske militærkupp i muslimske majoritetsland, vil også de bangladeshiske myndighetene overvåke Rohingya-flyktningene – og Hizb-ut-Tahrir ganske intenst.