Samvittighetsfanger løslatt

Tofael Ahmed (politiker) og Saleem Samad (journalist) ble løslatt 17. og 18. januar etter henholdsvis én og to måneders varetekt. Begge var samvittighetsfanger og ble utsatt for tortur under fengselsoppholdet, ifølge Amnesty.

Tofael Ahmed ble løslatt tre dager etter at Høyesterett hadde erklært hans varetekt for ulovlig. Da hadde han sittet i varetekt i over én måned. Tofael ble arrestert den 8. desember sammen med 15 andre opposisjonspolitikere. De ble arrestert for “anti-stats aktiviteter” blant annet for å ha spredd propaganda med et kritisk syn på myndighetene. De andre politikerne ble sluppet løs mellom 7. og 9. januar, også det etter ordre fra Høyesterett. Det er fare for at politikerne vil bli utsatt for trakassering også etter løslatelsene. Amnesty International vil derfor fortsatt overvåke situasjonen deres.

Saleem Samad ble løslatt først fire dager etter Høyesteretts ordre. Da hadde han sittet i hele to måneder i fengsel. Han ble arrestert sammen med en britisk og en italiensk journalist (som han var guide for) og deres tolk. Journalistene jobbet for britiske Channel 4 som samlet informasjon til en dokumentar om den politiske situasjonen i Bangladesh. Alle ble arrestert for “anti-stats aktiviteter” og ble i varetekt tvunget til å overlevere all informasjon de hadde samlet inn. Alle ble nektet advokater i flere dager etter deres arrestasjoner.

De utenlandske journalistene ble løslatt 11. desember og sendt til Storbritannia. Deres tolk Pricilia Raj ble løslatt 22. desember. Der er blitt reportert at bare Saleem Samad og Pricilia Raj som begge er bangladeshiske, ble torturert i varetekt.

Disse to sakene ble begge sendt ut som URGENT-saker i november og desember 2002.