Advarer mot å bruke asylsøkere svart

Om du har en asylsøker i arbeid uten å melde fra, kan du bli straffet. Selv hjelp til husvask er meldepliktig, skriver Nordlys.

Troms politidistrikt hadde i fjor rekordfangst av kriminelle asylsøkere. 11 personer ble utvist, mot to året før. 29 ble bortvist, 14 flere enn i 2001. Og 79 ble fysisk fraktet via Tromsø Lufthavn etter å ha fått endelig avslag på sine asylsøknader.

I tillegg ble 28 asylsøkere, som i lengre tid har opphold seg i Troms i påvente av sin skjebne, fraktet ut. Til sammen 230 personer ble bortvist eller utvist fra Norge i fjor.

– Enhver arbeidsgiver som ikke melder fra om asylsøkere i arbeid, vil bli straffeforfulgt av politiet, sier Sparboe Lysnes til Nordlys.