Liten støtte til Irak-Krig

En meningsmåling utført i 40 land viser liten støtte for USAs planer om krig mot Irak.

Bare en av ti spurte støtter et ensidig amerikansk angrep på Saddam Husseins regime. Motstanden mot en FN-støttet krig er også stor.

I Vest-Europa er krigsmotstanden sterkest i Frankrike, Tyskland, Spania og Norge. Åtte av ti tror imidlertid et snarlig angrep på Irak er sannsynlig.