Vil gjøre Sverige mindre attraktivt for migrasjon

Maria Malmer Stenergard, Sveriges migrasjonsminister, har i det siste dukket opp i flere internasjonale medier. Hun varsler en strengere svensk innvandringspolitikk.
Foto: Ninni Andersson/Regeringskansliet
Sveriges migrasjonsminister har i det siste dukket opp i flere internasjonale medier. Målet er å holde asylsøkere unna.

Maria Malmer Stenergaard, Sveriges migrasjonsminister, startet et innlegg i den tyske avisen Die Welt slik: «Da jeg gikk inn i politikken som 13-åring, drømte jeg om en verden uten grenser. Men migrasjonskrisen i 2015 endret landet mitt.»

Saken ble først omtalt i Aftenposten.

Stenersgaard representerer det borgerlige partiet Moderaterna. I internasjonale medier tegner hun et dystert bilde av svensk innvandringspolitikk og skriver at landet i fremtiden vil ha mye lavere asylinnvandring enn i dag.

– Vi snakker om et paradigmeskifte, sier Stenergard i en video på regjeringens hjemmeside.

I den tyske avisen, skriver Stenergard at man vil stille strenge krav til de som ønsker asyl i Sverige, og at innvandrere må lære svensk umiddelbart. Stenergard hevder videre det er et problem at de fleste utenlandsfødte i Sverige i dag, ikke kan forsørge seg selv.

Men dette er ikke riktig, ifølge Statistiska centralbyrån (SCB), skriver Aftenposten.

Stemningsskifte i innvandringspolitikken

Landets borgerlige regjering, som overtok makten i oktober i fjor etter valget, har varslet en streng innvandringspolitikk. Til Aftenposten, sier Lise Rakner, professor i statsvitenskap ved Universitetet i Bergen:

– Sverige er det eneste landet i Europa, ved siden av Tyskland, som virkelig åpnet grensene i forbindelse med flyktningkrisen i 2015. Sverige har tatt imot en større andel migranter enn andre land.

Rakner mener det er en utbredt praksis at europeiske land driver informasjonskampanjer med mål om å gjøre seg lite attraktive for asylsøkere. Nå har flere store partier innstramming av innvandringen som en av sine viktigste saker.

– Tidligere var det nesten bare Sverigedemokraterna som førte denne politikken, men de siste årene har det vært et markant stemningsskifte.