FN-komité: – Frankrike bryter menneskerettighetene

FNs hovedforsamling i New York skal vedta migrasjonsavtalen som ble vedtatt under FN-møtet i Marrakech 10.12.
Foto: worldislandinfo.com
FNs menneskerettighets­komité mener Frankrikes forbud mot det heldekkende plagget niqab er i strid med menneske­rettighetene og krever at landet revurderer loven fra 2011.

– Komiteen er ikke overbevist om at Frankrikes forbud er nødvendig og proporsjonalt når det gjelder sikkerhet eller når det gjelder å nå målet om å leve sammen i samfunnet, heter det i en uttalelse fra FN-komiteen, melder NRK.

Frankrikes nasjonalforsamling vedtok i 2010 at de heldekkende plaggene burka og niqab er i strid med nasjonens verdier. Loven trådte i kraft i 2011.

Sikkerhetshensyn var hovedargumentet da forbudet ble innført i 2011 under daværende president Nicolas Sarkozy. Loven fikk også full støtte av den etterfølgende sosialistregjeringen til president François Hollande.

Flere kontroversielt, ettersom den har ført til at mange av de strengt religiøse muslimske kvinnene heller blir hjemme enn å gå ut i offentligheten uten 

Lovbrudd har blitt straffet med bøter på opp mot 150 euro, tilsvarende 1.400 kroner. 

– Ingen kritikk av fransk sekularisme
Av de 18 medlemmene i FNs menneskerettighetskomité kommer tre fra de muslimske majoritetslandene Egypt, Tunisia og Mauretania. 

Komitémedlemmene påpeker at innstillingen ikke er en kritikk av de sekulære franske lovene. 

– Innstillingen er ikke rettet mot sekularitetsbegrepet, og er heller ikke ment å verne skikker, som mange i komiteen, inkludert meg selv, anser som en form for undertrykkelse av kvinner. Avgjørelsen vår om å komme med denne innstillingen overfor Frankrike handler om at et kriminelt forbud på generelt grunnlag ikke tillater en rimelig balanse mellom offentlige interesser og individuelle rettigheter, sier israeleren Yuval Shany, komitéleder, til UN News.