Ombud bekymret for muslimhat i Norge

Likestillings- og diskrimineringsombud, Hanne Bjurstrøm, mener LDO ikke har et statisk arbeidsmiljø
Foto: Likesitllings- og diskrimineringsombudet/Flickr
Norske myndigheter gjør ikke nok for bekjempe rasediskriminering. Skepsis og hat mot norske muslimer er en særlig utfordring, varsler ombud til FN.  
0Shares

Ifølge en tilsynsrapport som likestillings- og diskrimineringsombud Hanne Bjurstrøm sist onsdag presenterte for FNs rasediskrimineringskomité, har Norge vesentlige utfordringer på flere samfunnsområder, skriver Dagsavisen.

Ombudet har mandat til å føre tilsyn med hvordan den norske stat oppfyller kravene i FNs rasediskrimineringskonvensjon (CERD).

– Jobber ikke effektivt nok
Ifølge ombudet jobber ikke norske myndigheter systematisk og effektivt nok for å forebygge og bekjempe hatytringer og hatkriminalitet.

– I Norge, som ellers i Europa, ser vi en utbredt skepsis til muslimer som det er all grunn til å være oppmerksom på. Dette kommer til uttrykk ikke minst i kommentarfelt og i sosiale medier, og handler ofte om negative generaliseringer i form av fordommer. Jeg er bekymret for hva dette gjør med særlig unge muslimer, og jeg etterlyser tydelige politikere som aktivt motarbeider den negative utviklingen i holdninger og ytringer, sier Bjurstrøm.

Ombudet er også bekymret for mangel på likeverdig utdanning for rombarn, mangelfull utdanning for mange innvandrerbarn, samt mangel på likestilt rekruttering av personer med innvandrerbakgrunn i arbeidslivet.