Nederlendere og nordmenn er mest positive til muslimer

Fundamentalister eller troende? Europeiske muslimer er blitt gjenstand for nok en undersøkelsen om holdningene deres til storsamfunnet.
Foto: Garry Knight
Jernteppet forsvant fra Europa for lenge siden. Men fortsatt er man splittet mellom øst og vest i synet på etniske og religiøse minoriteter.

Hele 88 prosent av nederlenderne og 82 prosent av nordmenn sier at de vil akseptere en muslim som medlem av familien.

I Tsjekkia er det til sammenligning bare 12 prosent av de spurte som svarer det samme, melder forskning.no.

Tallene er fra spørreundersøkelser gjort i 34 europeiske land mellom 2015 og 2017 av forskningsinstituttet Pew Research. Spørsmålene handlet aksept I Norge deltok 1500 personer i undersøkelsen.

Sterk øst-vest-skille
Våre to nordiske naboland Danmark og Sverige følger ikke langt etter Norge med henholdsvis 81 prosent og 80 prosent som sier at de vil kunne akseptere en muslim som familiemedlem.

 
Foto : pewresearch.org

I Vest-Europa er det kun i Italia (43 prosent) at færre enn halve befolkningen svarer at de kan akseptere en muslim i familien.

Kommer man seg lenger øst, og særlig i de tidligere østblokk-landene blir aksepten enda mindre. Tallet er 16 prosent i Litauen, 29 prosent i Romania og 33 prosent i Polen. Hellas, som har vært det eneste liberale demokratiet i Sør-øst-Europa, viser også lave aksept-tall, med 31.

Skillet viser seg blant annet mellom Finland og Estland, to land med nær geografisk tilknytning, men også med ulike historiske og politiske utviklinger. Tallene viser at 66 prosent av finner og 25 prosent av estlendere er positive til å ha en muslim i familien.

Klikk her for å lese hele rapporten