Færre innvandrere gir fortsatt svak folkevekst i Norge

I 2013 publiserte magasinet National geographic en artikkel om hvordan amerikansk befolkning kommer til å se ut i 2050. I artikkelen publiserte de bilder av personer med blandet bakgrunn, basert på reelle personer.
Foto: Faksimile
Tallet på antall fødsler går ned, i tillegg har en minkende innvandring ført til nedgang i folkeveksten i Norge.

Det bodde 5.323.900 mennesker i Norge 1. oktober i år, ifølge SSB. Folketallet vokste med 11.600 i 3. kvartal og er den svakeste veksten siden 3. kvartal i 2006.

I 3. kvartal i år ble det født rundt 14.800 barn, mens rundt 9.500 personer døde. Det ga et fødselsoverskudd på 5.300. Tallet på antall fødte var nærmere 300 lavere enn tilsvarende kvartal i fjor, og antall fødsler har gradvis gått ned de siste årene. Samtidig var det nærmere 100 flere dødsfall i samme kvartal.

Det er nedgangen i antall innvandringer som bidrar mest til nedgangen i folkeveksten i Norge. I 3. kvartal innvandret 15.600 personer til landet. Det er 1.200 færre enn samme kvartal i fjor, og man må tilbake til 2006 for å finne lavere tall for samme kvartal.

9.300 utvandret fra Norge i 3. kvartal i år, rundt 600 færre enn i fjor, og nettoinnvandringen endte på 6.300.

Folkeveksten var størst i Oslo, der folketallet økte med 3.400. Den sterke veksten henger sammen med et stort fødselsoverskudd og et solid innflyttingsoverskudd. 2.500 ble født, 960 døde, 15.800 flyttet til Oslo og 13.900 flyttet fra Oslo.

Folketallet økte i alle fylker bortsett fra Oppland, Sogn og Fjordane, Møre og Romsdal, Nordland og Finnmark.

(©NTB)