Øst-Europeere uønsket også i Damark

Den danske regjeringen vil følge Tyskland, Østerrike og Sverige og sette opp barrierer for nye EU-borgere fra Øst-Europa.

Borgere fra de ti nye EU-landene vil ikke få samme rett til å slå seg ned i Danmark som borgere fra dagens EU-land.

For å beskytte det danske arbeidsmarkedet og velferdssystemet, vil den danske regjeringen begrense østeuropeernes adgang.

I mai 2004 blir det mulig for polakker, litauere og slovaker å slå seg ned i Danmark, dersom de finner arbeid der.

Arbeidsminister Claus Hjort Frederiksen sier til Jyllands-Posten at det kan bli snakk om å gjennomføre begrensninger i adgangen til Danmark på to måter: Adgangen kan begrenses ved å stenge for tilstrømmingen til et bestemt yrke eller en region, dersom man skjønner at tilstrømmingen fra de nye EU-borgerne blir for stor.

Norge har ikke planer mo å følge samme spor

-I lys av behovet for arbeidskraft i flere sektorer har vi sett det som positivt at EU-utvidelsen vil gjøre det lettere å rekruttere arbeidskraft som ikke kan skaffes innenlands, sier Kommunalminister Erna Solberg.

Sverige tar i dag i bruk visse overgangsordninger i forhold til de nye medlemslandene. Det enighet om en overgangsperiode på inntil 7 år, hvor EU-landene har mulighet for å begrense adgangen til sine arbeidsmarked gjennom nasjonal lovgivning og bilaterale avtaler.

Kommunalministeren siganaliserer nå at Norge ikke forutsetter å ta i bruk særskilte overgangsordninger når det gjelder fri personbevegelse i forbindelse med EU-utvidelsen og en ny EØS-avtale.

-I lys av behovet for arbeidskraft i flere sektorer har vi sett det som positivt at utvidelsen vil gjøre det lettere å rekruttere arbeidskraft som ikke kan skaffes innenlands, sier hun.