Psykisk påkjenning stor blant asylsøkere

0Shares

Bare halvparten av de som trenger det, får hjelp.

– Vi vet at det er en større forekomst av psykiske lidelser og problemer blant dem som søker asyl, sammenlignet med normalbefolkningen. Opprettelsen av forsterkede mottak håper vi blir et effektivt tiltak overfor de med størst behov for å få hjelp med sine psykiske problemer, sier informasjonssjef i UDI, Geir Løndal til Dagsavisen.

Mange asylsøkere kommer fra land hvor krig, tortur, terror og andre traumatiske opplevelser har preget deres oppvekst og hverdag. Likevel er det i dag ingen obligatoriske undersøkelser av flyktningers eller asylsøkeres mentale tilstand etter ankomst til Norge.

Halvparten av flyktningene i Norge med alvorlige psykiske lidelser får ikke hjelp.