Bok på kinesisk om internasjonale menneskerettigheter

Læreboka i internasjonale menneskerettigheter er resultatet av tre års arbeid og kommer ut på samme tidspunkt som at det startes kurs i menneskerettigheter ved de juridiske fakultetene ved universitetene i Kina, i følge en pressmelding fra Utenriksdepartementet.

Boka allerede er del av pensum ved et av universitetene i Kina, samtidig har en rekke andre læresteder uttrykt interesse for den.

I en kommentar sier statssekretær Vidar Helgesen at prosjektet er et produkt av menneskerettighetsdialogen mellom Norge og Kina.

-Vi har hatt en omfattende dialog med kinesiske myndigheter om menneskerettigheter med rundebordskonferanser hvert år siden 1997. Dialogen, som ledes på politisk nivå, skaper nettverk mellom politikere, forskere, frivillige organisasjoner og rettsvesenet. En rekke temaer er blitt behandlet, blant annet dødsstraff, ytringsfrihet, rettigheter for minoriteter, fangers rettigheter og religionsfrihet.