Innfører underholdskrav for familiegjenforening

Regjeringen vil innføres et underholdskrav for familiegjenforening med nær familie av hovedperson som har fått arbeids- eller oppholdstillatelse. Underholdskravet vil ikke gjelde for personer som har fått asyl.

Kommunal- og regionaldepartementet sender i disse tider høring på forslag til endring i utlendingsforskriften.

Fram til 1997 var det krav om at den som hadde fått arbeids- eller oppholdstillatelse etter utlendingsloven, men ikke hadde fått asyl, måtte underholde familien sin ved familiesameining her i landet. Departementet vil med dette forslaget gjeninnføre et slikt krav til underhold.

Regjeringen mener langvarig atskillelse fra familie kan virke uheldig for muligheter og evne til god tilpasning i Norge. Hvis fokuset til personen som bor i Norge er rettet mot familie i hjemlandet, med bekymringer for familien, viser erfaringer at det er vanskeligere å konsentrere seg om og å motivere seg for språkmessig og yrkesmessig kvalifisering i Norge.

Hvis familien har vært fra hverandre over lang tid, viser erfaring også at ved enkelte familiegjenforeninger er det vanskelig å ta opp igjen familielivet. I noen tilfeller kan det ende med samlivsbrudd, som vil kunne være ekstra belastende i et nytt land der mange mangler et sosialt nettverk, heter det i følge høringsnotatet.

En større andel av de som søker asyl i Norge er enslige menn, og færre er familier. Enslige menn er den gruppen som kommunene i dag er minst villig til å bosette. Et underholdskrav kan utsette tidspunktet for familiegjenforening, og gjøre bosettingen av denne gruppen lettere. Familiegjenforeningen vil være enklere å administrere hvis den skjer etter at den som kom først har gjennomført et introduksjonsprogram og er kommet i arbeid. Det vil da være lettere for den som bor i her å hjelpe familien.