Mørhudede mer immune enn hvite?

Verdens første storstilte testing av en AIDS-vaksine på mennesker feilet i USA – med ett lite forbehold: Afrikanske og asiatiske amerikanere synes å ha produsert flere antistoffer som følge av vaksinasjonen, mens hvite amerikanere og amerikanere av latinamerikansk opprinnelse produserte lavere nivåer.

Jevnt over gav vaksinen Aidsvax ingen beskyttelse mot infeksjon med viruset som forårsaker AIDS. Dette er et nedslående resultat for mange.

Imidlertid virker det som om vaksinen senket infeksjonsraten blant afrikanske og asiatiske amerikanere, samt andre minoriteter som ikke er av latinamerikansk opphav.

Afrikanske og asiatiske amerikanere synes å ha produserte flere antistoffer som følge av vaksinasjonen, mens hvite amerikanere og amerikanere av latinamerikansk opprinnelse produserte lavere nivåer. Sammenhengen mellom antistoffene og smitteraten er enda ikke klar.

Forskerne hos selskapet VaxGen, som står bak vaksinen, sier at funnene i fase III-forsøket kom helt overraskende, og klarer ikke å forklare hvorfor det finnes etniske forskjeller i responsen på vaksinen.

Minoritetene omfattet bare 500 pasienter, men forskjellen er likevel statistisk signifikant, skriver Forskning.

Forskerne ved VaxGen sier de nå vil undersøke om det finnes mulige genetiske faktorer som kan påvirke mottageligheten for HIV. De vil også analysere blodprøver fra deltagerne i undersøkelsen, for å sammenligne antistoffene hos de som ble syke med de som holdt seg friske.

Det er også viktig å finne ut om de forskjellige responsene på vaksinen skyldes etnisk tilhørighet i seg selv, eller om det handler om forskjeller i handlingsmønster hos etniske grupper.