Lager reklame på urdu

0Shares

Ifølge Paal Tarjei Aasheim i reklamebyrået JBR er nynorsk reklame et ikketema. De snakker heller om reklame på urdu.

– Reklame på nynorsk har aldri vært på dagsorden, så det har vi egentlig ikke tenkt noe særlig over. Men dette med at mørkhudede har vært helt fraværende i reklamen, har det vært snakket mye om. Vi har diskutert å lage rene reklamekampanjer som henvender seg til folk som har pakistansk som morsmål, sier han til NRK.

Til tross for at det er over en halv million som skriver nynorsk, brukes det svært sjeldent i reklame. Paal Tarjei Aasheim mener at nynorsk virker ekskluderende.