Flere unge innvandrere rømmer

0Shares

I fjor hjalp organisasjonen 45 unge innvandrere med å få hemmelig adresse, melder NRK. Det er en tredobling fra året før.

Økning av henvendelser til ORKIS

I fjor fikk Røde Kors’ informasjonstelefon om tvangsekteskap 354 henvendelser fra unge kvinner og menn. Året i forveien var antall henvendelser 192.

Media skremmer

Fakhra Salimi er leder for MIRA Ressurssenter for innvandrer- og flyktningkvinner. De som kommer til MIRA-senteret er jenter som er redde for å bli giftet bort. Ofte har de bare blitt skremt fordi de har hørt om det i media, sier hun til NRK.

– Mange jenter er redde unødvendig, sier hun.

– Da må vi forsøke å få kontakt mellom jentene og familiene deres, slik at vi kan klare opp situasjonen, sier Salimi.

For andre jenter er situasjonen mer dramatisk.

– Mange som kommer hit har fått vite av foreldrene sine at de skal giftes bort, og er veldig redde. Disse jentene er det særlig viktig å lytte til, sier hun.

Det er mange som nå tar skrittet og melder seg, forteller Salimi. Når det gjelder akutt tilbud, er ikke det offentlige nok skolert til å ta i mot tilfeller av tvangsekteskap, mener hun.