Kenya med massiv gjeld

Kenyas statlige gjeld steg til skyhøye 57 milliarder kroner i 2002, viser statistikk fra den kenyanske sentralbanken.

Gjelden utgjorde i fjor 64 prosent av landets brutto nasjonalprodukt.

Litt over halvparten av gjelden, 58,7 prosent, er gjeld til utenlandske banker og finansinstitusjoner.

Gjelden skyldes til dels at Kenyas tidligere president, Daniel arap Moi, lånte store beløp for å finansiere enorme budsjettunderskudd, etter at utenlandske givere frøs store deler av bistanden til Kenya. Mange givere satte på bremsene på grunn av Mois manglende vilje til å gjøre noe med den omfattende korrupsjonen i landet.

I desember vant en opposisjonsallianse presidentvalget under løfte om å bekjempe korrupsjonen.