Vil gi kontantstøtte til familier i utlandet

Hvis du flytter til et europeisk land med barna dine, vil du fra nå av kunne kreve kontantstøtte fra staten.

Hittil har staten bare gitt kontantstøtte til beboere i Norge, men fra fredag 28. februar får nordmenn både innenfor og utenfor landets grenser de samme rettighetene. Med endringen vil hundrevis av nordmenn i Europa kunne notere 3.000 kroner mer på kontoen hver måned, melder NRK.

Opprinnelig ville ikke regjeringen gi norske barnefamilier i utlandet kontantstøtte, men har nå gitt etter for et krav fra ESA, EFTAs overvåkingsorgan, om at alle nordmenn som bor i EU eller i et EØS-land, skal ha de samme rettighetene.

–Det som har gjort at vi har snudd, er at Finland tapte en rettssak i EU når det gjaldt eksport av deres kontantstøtte. Deretter fikk vi et brev fra ESA der de ba oss revurdere vårt standpunkt. Det har vi gjort og kommet til at vi likevel eksporterer kontantstøtten. En eventuell rettssak ville vi sannsynligvis tape, sier barne- og familieminister Laila Dåvøy (KrF).