Si hva du mener om det flerkulturelle Norge

0Shares

Den nye stortingsmeldingens utgangspunkt er at det norske samfunnet har fått innvandring fra store deler av verden. Innbyggerne i Norge har i varierende grad tilknytning til andre språk, levemåter, religioner og tradisjoner enn flertallet.

– For å ivareta et levende demokrati er det viktig at hver enkelt engasjerer seg. Den nye pluralismen gjør det viktigere enn noen gang at vi lytter til hverandre og jobber for løsninger som flest mulig kan slutte opp om, mener Solberg. – Det kan være synspunkter på enkeltsaker eller mer generelle problemstillinger, og hvis noen har forslag til løsninger, er vi svært takknemlige for det også.

Stortingsmeldingen om det flerkulturelle Noreg skal ikke handle om asylmottak, bosetting og norskopplæring. I stedet skal meldingen fokusere på utfordringer som oppstår når befolkningen blir innbyrdes mer forskjellig, i følge Kommunal-og regionaldepartementet.

Meldingen skal etter planen legges fram for Stortinget høsten 2004.

Send inn dine kommentarer på e-post: [email protected]