Invitasjon til presselunsj

0Shares

Norsk Folkehjelp ønsker å invitere interesserte journalister til et lunsjseminar med tema kurdernes situasjon i forhold til Irak-krisen. Blant annet vil følgende spørsmål tas opp:

* På hvilke måter vil de kurdiske selvstyrte områdene i Nord-Irak bli rammet ved et eventuelt militært angrep mot Irak?

* Minesituasjonen i området.

* Kurdernes plass i konflikten mellom Irak og USA, og kampen for et demokratisk Irak.

Norsk Folkehjelp har arbeidet i de selvstyrte kurdiske områdene i Nord-Irak siden 1995. Siden den gang har vi ryddet miner og eksplosiver i ett av verdens mest mineinfiserte områder og bidratt til å gjenoppbygge den kurdiske landsbygda, som nesten ble totalt rasert av den irakiske hæren på 1980- tallet. I dag har Norsk Folkehjelp om lag 90 ansatte i Nord-Irak og støtter en rekke lokale, ikke- statlige organisasjoner på områder som demokrati og menneskerettigheter, alfabetisering, bekjempelse av vold mot kvinner, og inntektsskapende tiltak. Vi er med og støtter opp om en demokratiseringsprosess og en styrking av det sivile samfunnet som er helt enestående i Irak.

På grunn av mulighetene for en krig samarbeider Norsk Folkehjelp med de lokale kurdiske myndigheter og lokale humanitære organisasjoner for å kunne ta i mot og innkvartere mulige internt fordrevne flyktninger fra de kurdiske byene og områder sør for det kurdiske selvstyreområdet.

Det faglige innholdet blir ivaretatt av:

Ketil Volden, rådgiver for Midtøsten, og Per Nergaard, leder for mineenheten.

Seminaret ledes av informasjonssjef Ivar Christiansen.

Det blir satt av tid for spørsmål og diskusjon.

For mer informasjon, ta kontakt med:

Kristine Lindberg, informasjonskonsulent, tlf: 22 03 77 63 / 99 03 73 69