Tørst etter kunnskap men mangler skoler

Skoletimen finner sted i telt, på gata eller under et tre. De kan mangle strøm, vann og bøker. Likevel strømmer barn og ungdom til undervisningen. - Det er veldig viktig at verdenssamfunnet hjelper oss med å gjenoppbygge landet, sier afghanske ungdomsorganisasjoner.

Etter mer enn 20 år med krig er 70 prosent av skolene ødelagt og bare hver tredje eksisterende skole er i brukbar forfatning. Mange flyktninger vender tilbake til Afghanistan og bare iår er det en million nye elever som strømmer til skolene. Hvordan skal dette fattige landet takle denne situasjonen uten hjelp fra verdenssamfunnet? 1,5 millioner elever vil ikke kunne gå på skole selv om de gjerne vil ifølge afghanske myndigheter.

“Mangel på tilgang til utdanning og jobbmuligheter hindrer barn og unge i å være den mest dynamiske delen av befolkningen, konkluderer den amerikanske organisasjonen Development Gateway som har laget en “special report” om de unges situasjon i Afghanistan og samlet mye stoff på nettstedet sitt.

Les mer: Developmentgateway.org