FrP vil ha mindre innvandring

Frp går inn for en midlertidig stans i all «ikke-vestlig» innvandring.

Frps Øystein Hedstrøm begrunner dette med de problemer som har oppstått med integrering. Pausen i innvandringen skal brukes til å forsterke innsatsen for å integrere innvandrere i det norske samfunn. Dette sa han på Frps landsmøte.

Den midlertidige stansen inkluderer familiegjenforening.

Nestformennene Siv Jensen og John Alvheim ble begge gjenvalgt for to nye år uten motkandidater. Også sentralstyrevalgene foregikk uten motkandidater. Åse Schmidt fra Vest-Agder ble gjenvalgt. De to nyvalgte i landsstyret er Torgeir Høien fra Rogaland og Ulf Leirstein fra Østfold.