Barn sviktes av rettssystemet i Pakistan

0Shares

– Barn risikerer å sitte i varetekt i flere måneder eller til og med år bare fordi familiene deres ikke har råd til å betale kausjonen. Når de så eventuelt blir stilt for retten, blir bare 15-20 prosent av barna dømt, sier Petter Eide, generalsekretær i Amnesty International Norge.

– Rettighetene til barn i politiets varetekt blir likevel ofte ikke overholdt da det er en utbredt mangel på kunnskap, og fordi tiltakene ikke i tilstrekkelig grad har blitt gjennomført, sier Eide.

Det er strengt forbudt både etter pakistansk og internasjonal menneskerettighetslovgiving å dømme barn til døden, men barn får fortsatt dødsdommer i Pakistan. Dette skjer spesielt i de lavere domstolene hvor ikke alle dommere kjenner til gjeldene regler og i de delene av landet som er provinsielt styrt eller har stammestyre der reglene om mindreårige i straffesystemet ikke er i kraft.

Amnesty lanserer i dag en rapport om hvordan barn blir behandlet i det pakistanske rettssystemet. Rapporten følger opp denne månedens offentliggjøring av FNs Barnekomités anbefalinger til Pakistan.

Pakistan ratifiserte Barnekonvensjonen i 1990 og introduserte nasjonale tiltak om mindreårige i rettssystemet, som trådde i kraft i 2000, for å etterfølge landets forpliktelser overfor barn som kommer i kontakt med rettssystemet.