Frankrike vil gi amnesti til udokumenterte

Innvandringsetater satser på nye metoder for å få flere menneskesmuglere bak lås og slå.

Frankrikes innvandringsminister Eric Besson signerte nylig et dekret som vil gi udokumenterte og papirløse sjansen til å få midlertidig oppholdstillatelse i landet mot at man samarbeider med politiet. Forslaget innebærer blant annet at man oppgir navn og adresse til personene som fikk fraktet den udokumenterte inn i landet, skriver ABC News.

Folk som samarbeider med politiet og innvandringsetatene vil automatisk få seks måneders opphold i landet, med mulighet for fornyelse så lenge den juridiske prosessen vedvarer. I praksis kan dette innebære at en udokumentert innvandrer som hjelper politiet til å få sin “smugler” dømt kan få opptil ti til femten års uavbrutt botid i Frankrike.

Når en udokumentert innvandrer er blitt tvunget til prostitusjon eller arbeidsforhold som er fullstendig uakseptable, så ser vi det som en plikt å hjelpe de som på sin side vil hjelpe landets myndigheter til å håndheve loven. Og derfor ser vi på det som rimelig å gi disse individene sjansen til å bli i landet, uttalte Besson under en pressekonferanse i Paris.

Svært kritisk
Stephane Maugendre, advokat og leder i GISTI, en uavhengig non-profit støtteforening for innvandrere og flyktninger, synes dekretet vil gjøre livet vanskeligere for udokumenterte i Frankrike. Hun synes det er sjokkerende at man fra myndighetenes side skal gi belønning for å tyste, og har liten tro på at de fleste udokumenterte kommer til å bistå politiet og innvandreretatene.

Smuglerne kan true de udokumenterte med represalier, både overfor de selv i Frankrike og overfor familiemedlemmer i hjemlandet, sa hun til ABC News.