Krig og terror gjør våpen til god butikk

0Shares

Investeringene i verdens 100 største våpenselskap har skutt i været og er doblet fra knappe seks milliarder kroner til 11,2 milliarder på ett år, viser NorWatch’ nye gjennomgang av Oljefondet portefølje.

Våpeninvesteringene i det norske petroleumsfondet bare øker, og har nå nådd et tosifret milliardbeløp: 11,2 milliarder norske oljepenger er investert i 47 våpenselskap. For første gang har dermed verdien av våpeninvesteringene krøpet over en prosent av totalen: 1,32 prosent av Petroleumsfondets 845,3 milliarder kroner er plassert i internasjonale våpenindustri.

Da Oljefondets portefølje per 31.12.03 ble publisert i begynnelsen av mars, kunne NorWatch melde at investeringene i verdens ti største våpenselskap var blitt nesten doblet på et år fra 1,2 til 2,2 milliarder kroner. Men doblingen av investeringene i våpenindustrien viser seg å være en generell tendens som også kommer frem når søkelyset rettes mot de 100 største våpenselskapene i verden.

Les mer: Elleve milliarder i våpen

Derfor øker våpeninvesteringene