Ti millioner flyktninger i verden

0Shares

Men antallet flyktninger i verden synker. Ved inngangen til 2004 bodde det om lag 100 000 mennesker i Norge som har kommet hit som flyktning eller som familiemedlem til en flyktning.

Tall fra FNs høykommissær for flyktninger (UNHCR) viser at det ved inngangen til 2004 var omkring 17 millioner flyktninger, asylsøkere, internt fordrevne, returnerte flyktninger og statsløse i verden. Av disse, var i underkant av ti millioner flyktninger.

Det totale antallet mennesker som UNHCR er bekymret for, og antall flyktninger, sank i perioden 2001-2003. Nedgangen i denne perioden skyldes, ifølge høykommissæren, at situasjonen i Afghanistan ble mer stabil. Også i Angola, Sierra Leone og Liberia vendte flyktninger og internt fordrevne tilbake i denne perioden. Selv om antallet synker, så utgjorde flyktninger, asylsøkere, internt fordrevne, returnerte flyktninger og statsløse i verden ved inngangen til 2004 nesten like mange mennesker som bor i hele Skandinavia (Norge, Sverige og Danmark). Antall flyktninger utgjorde alene to ganger Norges befolkning.

(Kilde: Mange på flukt)