Oppmyking av regelverket for spesialister

0Shares

Bakgrunnen for endringsforslaget er at utlendinger som arbeider som spesialister i Norge, på grunn av arbeidsreiser kan få problemer med å oppfylle kravet til tre års sammenhengende botid for å få bosettingstillatelse.

– Det er viktig å legge forholdene godt til rette for arbeidstakere fra utlandet, for at Norge skal fremstå som et attraktivt land å arbeide i for spesialister, sier kommunal- og regionalminister Erna Solberg. Jeg ser at dagens bestemmelse om sammenhengende opphold i riket kan bidra til å gjøre det mindre attraktivt for spesialister å arbeide i Norge.

De foreslåtte endringene vil innebære at utlendingsforskriften, som definerer når kravet til tre års sammenhengende botid for å få bosettingstillatelse anses oppfylt, endres slik at spesialister oppfyller kravet til sammenhengende botid når utlendingen ikke har oppholdt seg utenfor riket mer enn 15 måneder til sammen. Spesialister vil dermed i tillegg til de syv månedene som i dag godtas for alle, kunne oppholde seg utenfor riket i inntil åtte måneder til sammen, så lenge oppholdet skyldes oppdrag for arbeidsgiver.

Fristen for å fremme høringsuttalelse er 8. august 2005.