Innvandrere er fattigere

0Shares

Den nye fattigdomsmeldingen fra Statistisk Sentralbyrå (SSB) antyder at tidligere analyser, ofte basert på landsspesifikke fattigdomsgrenser, undervurderer omfanget av fattigdom i områder med høye levekostnader – som Oslo. Tilsvarende blir omfanget av fattigdom i områder med lavere levekostnader, overvurdert.

Ved å benytte ulike fattigdomsgrenser ut i fra regionale levekostnader, har SSBs statistikere funnet at fattigdom i Norge først og fremst er et hovedstadsproblem.

Spesielt høye andeler fattige finnes i bydelskategoriene Indre Øst og Nye drabantbyer, som inkluderer henholdsvis Sagene-Torshov, Grunerløkka-Sofienberg og Gamle Oslo, samt Søndre Nordstrand, Hellerud, Furuset, Stovner og Romsås.

I motsetning til regjeringens såkalte tiltaksplan mot fattigdom, der det slås fast at «Fattigdom i vårt land rammer i dag ikke store, lett identifiserbare grupper, men enkeltpersoner med ulik bakgrunn», viser den siste fattigdomsmeldingen fra Statistisk Sentralbyrå at yngre, enslige forsørgere og innvandrere er overrepresentert i gruppen fattige sammenliknet med befolkningen for øvrig.

Klart mer fattigdom i Oslo

SSB-tallene viser at mens andelen fattige på landsbasis kun er 3,3 prosent, er 5,6 prosent av hovedstadsregionens befolkning og hele 8,3 prosent av Oslos befolkning fattige.

Videre fremgår det av undersøkelsesresultatene at andelen fattige i Trondheim, Stavanger og Bergen er relativt lik. Alle de tre byene har betydelig lavere andel fattige enn i både hovedstadsregionen og i Oslo.