Amnesty kritiserer Israel

0Shares

Amnesty leverte tirsdag en rapport om Israels behandling av palestinske fanger til FNs komite mot tortur. Israelske myndigheter har tilbakevist påstandene.

Ifølge Amnesty blir palestinere ofte holdt fengslet i over 20 døgn uten at de får adgang til en advokat.

Fangene nektes søvn og blir utsatt for andre former for mild tortur, ifølge organisasjonen.

– Det er beklagelig at til tross for høyesterretts avgjørelse og torturkomiteens uttalelse i 1997, hvor det ble slått fast at dette er torturmetoder, benekter Israel fortsatt dette i sin rapport til komiteen, sier Petter Eide, generalsekretær i Amnesty International Norge.

– Å unnlate å anerkjenne disse avhørsmetodene som ulovlige under artikkel 1 i FNs konvensjon mot tortur, er en måte å oppfordre til bruk av disse metodene, sier Eide.