Utrops utgave 47 – 2019 er ute nå!

https://dagens.utrop.no/2019/47/