Utrops utgave 14 – 2020 er ute nå!

Kunnskapsdepartementet forsvarer korona-infomidler til majoritetsorganisasjoner
1Shares

https://dagens.utrop.no/2020/14/