Ulik bakgrunn – felles ungdomskultur

0Shares

Tøff tone, men et fredelig miljø. Vennskap, gjensidig respekt og toleranse preger ungdomsmiljøet som forsker han har studert på nært hold.

Viggo Vestel er forsker ved NOVA (Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring) og tar i vår doktorgraden på den ungdomskulturen han studerte i en ungdomsklubb nordøst i Oslo. Vestel oppholdte seg i denne bydelen i to perioder, 1993 – 1994 og 1998 – 1999.

I 1993-94 var det bare rundt 20 % av ungdommene som hadde innvandrerbakgrunn i bydelen. Rock`n`Roll var sterkt dominerende den første perioden, forteller Vestel. Ungdommene kalte selv området for gitarland og musikkformer som Heavy metal og Black metal dominerte.

-Jeg la merke til at ungdommen med innvandrerbakgrunn hørte på helt annen musikk – på walkman, forteller Vestel. Det var rett og slett ikke mulig å få spilt denne musikken på klubbens anlegg.

-I 1993 ville det være utenkelig å spille såkalt etnisk musikk i klubben. Men i dag spilles pakistansk popmusikk for full pinne, sier forskeren.

–Det har skjedd store synlige endringer i denne femårsperioden. Det illustrerer hvor fort endringsprosesser i samfunnet kan gå, sier Vestel. Han har foretatt dybdeintervjuer med rundt 100 personer under de to feltarbeidene, av ungdom, klubbledere, lærere m.m.

Den mest iøynefallende endringen Vestel observerte da han kom tilbake til klubben i 1998/99, var at ungdom med norsk bakgrunn ikke lenger var tallmessig i overvekt. Andelen ungdom med innvandrerbakgrunn hadde nå steget til rundt 70 %. Vestel fant ingen spor av rivalisering og fiendskap gruppene imellom – tvert i mot en ungdomskultur preget av toleranse og åpenhet.

Det legges større vekt på høflighet i mange innvandrerfamilier og dette var noe som hadde forplantet seg ut i ungdomsmiljøet.

-I dag praktiserer de helt nye hilseritualer, der alle håndhilser på hverandre når de kommer og går. I tillegg har de utviklet et felles språk, sier forskeren, som har funnet 40 ord og utrykk som stammer fra de ulike etniske bakgrunner, som alle kan og bruker.

Ungdommen viser en kompetanse til å takle forskjellighet og har funnet en måte å leve sammen på som er unik, mener Vestel. De lager sin egen vei hvor de blander populærkultur med de ulike nasjonale kulturene og miksen viser seg å være svært vellykket.

Men bildet er selvsagt ikke bare rosenrødt. Det er f.eks. tydelig at jenter fra enkelte muslimske familier ikke deltar i dette fellesskapet.

-Men jeg vil uansett beskrive miljøet som rimelig idyllisk. Jeg har også intervjuet lærere på skoler i området og får stort sett bekreftet inntrykket mitt. Men det er også klart at et ungdomsmiljø som dette er i stadig forandring og det kan i løpet av kort tid forandre seg ganske mye, sier NOVA-forskeren.

(Kilde: Nyhetsbrev fra Program for kulturstudier, Schrödingers katt NRK)