Saalat-ul-Janaazah: Muslimsk begravelse

0Shares

Muslimene i Norge er svært fleksible med å tillempe og tilpasse sine tradisjoner til det norske regelverket. I Bergen tilbyr flere begravelsesbyråer assistanse til muslimsk begravelse, mens landets første rent muslimske begravelsesbyrå, Al-Khidmat, åpnet på Holmlia i Oslo tidligere i år.

Mens nordmenn flest er i stuss på hvordan man skal ordne en begravelse og raskt tar kontakt med begravelsesbyrå etter et dødsfall i familien, vil muslimer flest være forholdsvis fortrolige med hvordan seremonien skal skje. Men i møte med et annet lands regelverk trenger også de hjelp til få ordnet det praktiske

En kontrast til norske gravskikker som spiller en betydelig rolle er muslimenes tradisjon for å gjennomføre begravelsen så raskt som mulig, helst i løpet av de første 24 timene etter at døden er inntruffet, mens man i Norge ofte venter i flere dager med begravelsen. De fleste muslimer vil også foretrekke å begrave sine døde uten kiste.

Vasking av kropp viktig

Vaskeprosessen kalles al-ghusl, og det å vaske kroppen til den avdøde skal gjøres på en spesiell måte etter muslimske tradisjoner, og hvilket kjønn den avdøde har. Hele kroppen skal være ren og det er ikke tilfeldig i hvilken rekkefølge kroppsdelene vaskes.

Vaskeseremonien utføres primært av den nærmeste familie og innebærer at kroppen vaskes i en bestemt rekkefølge, ledsaget av bestemte bønner som blir uttalt.

Etterpå skal den døde tørkes og påføres parfyme, før avdøde svøpes. Hele kroppen skal være svøpt inn, men det må være tydelig hvor hodet er, fordi den døde skal legges i graven i en bestemt retning.

Også under vaskningen skal kroppen plasseres i retning mot Mekka. På Ullevål Sykehus i Oslo finnes spesielle rom der retningen mot Mekka er markert.

Renhet er viktig, og derfor må også sjåføren som kjører bilen og alle som er med og steller den døde være helt rene. Det er heller ikke tilfeldig hva den døde har på seg. Kledet er en drakt med inskripsjoner fra Koranen, blant annet trosbekjennelsen. Det er forskjellige plagg for kvinner og menn.

Før den døde begraves skal man be en bønn, bønnen for den døde, som er et kollektivt påbud i islam. Noen ganger bæres den døde til en moské for denne bønnen, men det er ikke nødvendig. Etter bønnen fraktes båren til gravplassen, der den svøpte kroppen skal legges rett ned i en dypt gravet grav. Gravsteinen skal vende mot Mekka.

(Kilde: Aftenposten, Forskning og Al-Khidmat)