Utrops utgave 48 – 2021 er ute nå!

– Nå blir det lettere for sykepleiere å hjelpe papirløse
1Shares

https://dagens.utrop.no/2021/48/