Utrops utgave 11 – 2022 er ute nå!

Kommunene sier de kan bosette om lag 22.000 flyktninger i 2022
22Shares

https://dagens.utrop.no/2022/11/